ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi truy cập vào website này, người sử dụng nhận thức rõ và cam kết tuân thủ các điều khoản quy định dưới đây về việc truy cập các thông tin do 21IPM cung cấp.

1. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các dữ liệu trên website của 21IPM bao gồm các thông tin về giá cả, số liệu và các thông tin khác cũng như các chương trình phần mền hiện hữu đều đã được đăng ký bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức sở hữu khác. Việc phân tán lại các dữ liệu trên mà không có sự chấp thuận bằng văn bản cụ thể của 21IPM là trái phép. Người truy cập chỉ được phép sử dụng các thông tin này cho mục đích cá nhân của chính mình.

2. Loại trừ và hạn chế trách nhiệm: Mục đích chính của dịch vụ này là cung cấp thông tin cho người sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù thông tin được thu thập từ các nguồn tin cậy, được chọn lọc và cập nhật thường xuyên, nhưng 21IPM không chịu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào trong trường hợp xảy ra các sự cố như sai lệch, chậm trễ, gián đoạn, khiếm khuyết hay bỏ lỡ.

3. Chính sách liên kết: Bề ngoài, vị trí và các vấn đề liên quan khác của việc liên kết phải tuân thủ nguyên tắc sau:
a. Không gây thiệt hại hay ảnh hưởng xấu đến tên tuổi và thương hiệu của 21IPM.
b. Không tạo ra hiểu nhầm rằng một tổ chức nào đó có liên quan đến hay được tài trợ bởi 21IPM.
21IPM bảo lưu quyền đơn phương từ chối của mình mà không phải viện dẫn bất cứ lý do nào. Do đó 21IPM có thể đơn phương hủy bỏ các thỏa thuận về việc cung cấp đường dẫn về một nội dung hay một trang cụ thể nào trên website của mình. Website của 21IPM có thể chứa các đường dẫn liên kết với những trang web khác không thuộc sự quản lý của 21IPM. 21IPM không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung của các trang liên kết hoặc các đường dẫn trong các trang liên kết đó. Các trang liên kết đó có thể chứa đựng các thông tin đã được đăng ký bản quyền và quy định cấm tái sử dụng. Để sử dụng các thông tin đã được đăng ký bản quyền đó cần phải có sự chấp nhận từ các nguồn nguyên bản.

4. Luật áp dụng và quyền hạn: Các điều khoản quy định này tuân thủ và phù hợp với pháp luật Việt Nam hiện hành.

5. Các điều khoản khác: 21IPM có quyền thay đổi các điều kiện điều khoản của dịch vụ cũng như nội dung hoặc các chi tiết kỹ thuật của bất cứ khía cạnh nào của dịch vụ, vào bất cứ thời gian nào mà có thể có hoặc không có thông báo đến khách hàng.