Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Tháng 9/2020

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tương đối sôi động trong T8/2020

Trong tháng 08/2020, tổng giá trị TPDN phát hành ra thị trường đạt 40.399 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước; trong đó 38.399 tỷ đồng TPDN phát hành riêng lẻ, và 2.000 tỷ đồng phát hành ra công chúng. Toàn bộ giá trị TP phát hành ra công chúng là từ CTCP Vincom Retail.

Giá trị TPDN riêng lẻ đăng ký phát hành trong tháng 8 tăng 68,1% so với tháng 7 lên mức 127.092 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành thành công đạt mức 30,2%. Những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong tháng 8 là: Công ty THHH Saigon Glory (5.000 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Sovico (5.000 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Masan (4.085 tỷ đồng).

Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị TPDN phát hành thành công đạt 250.129 tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 237.729 tỷ đồng, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chúng tôi cho rằng thị trường TPDN tương đối sôi động trong tháng 8 là do: (1) nhu cầu nắm giữ tiền mặt để phòng ngừa rủi ro giảm xuống, nhu cầu đầu tư tăng lên trong bối cảnh Việt Nam cơ bản đã đẩy lùi được làn sóng lây nhiễm COVID19 thứ 2; (2) doanh nghiệp tích cực phát hành trái phiếu trước thời điểm Nghị định số 81/2020/NĐ-CP về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành TPDN” chính thức cố hiệu lực từ ngày 01/09/2020. Theo đó, Nghị định mới này sẽ siết chặt hơn điều kiện phát hành TPDN trong thời gian tới và do đó các doanh nghiệp đã tranh thủ trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực để đẩy mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Cơ cấu TPDN phát hành riêng lẻ theo ngành

Trong tháng 8, giá trị TPDN phát hành riêng lẻ của nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng giảm 35,3% so với tháng trước, đạt 11.438 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,8% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Trong đó đóng góp nhiều nhất là các Ngân hàng với tổng giá trị phát hành thành công đạt 8.138 tỷ đồng, còn lại 3.300 tỷ đồng từ các công ty dịch vụ tài chính khác như Công ty tài chính TNHH MTV NH Việt Nam Thịnh Vượng (1.900 tỷ đồng) và CTCP Chứng khoán Tiên Phong (750 tỷ đồng).

Nhóm ngành Bất động sản ghi nhận giá trị phát hành thành công đạt 11.430 tỷ đồng, giảm 6,8% so với tháng trước, chiếm 29,8% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Trong đó, đáng chú ý là các đợt phát hành với khối lượng lớn như Công ty TNHH Saigon Glory (5.000 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (2.220 tỷ đồng), CTCP Địa ốc Phú Long (1.800 tỷ đồng).

Nhóm Tập đoàn đa ngành ghi nhận hoạt động phát hành TPDN tăng mạnh khi tổng giá trị phát hành thành công cao gấp 2,2 lần so với tháng trước, đạt 9.095 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng giá trị TPDN phát hành riêng lẻ. Phần lớn các đợt phát hành thuộc về CTCP Tập đoàn Sovico (5.000 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Masan (4.085 tỷ đồng). Masan cho biết sẽ sử dụng số tiền này nhằm thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con Vincommerce và góp thêm vốn vào công ty TNHH Sherpa. Công ty này mới đi vào hoạt động từ ngày 12/06 vừa qua, với ngành nghề kinh doanh là hoạt động tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường.

Nhóm các ngành khác ghi nhận 6.436 tỷ đồng TPDN phát hành, tăng 15% so với tháng trước, chiếm 16,8% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Trong đó, đáng chú ý có các đợt phát hành lớn trong tháng như CTCP Thương mại Dịch vụ Xích Lô Đỏ (1.476 tỷ đồng), Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Dịch Vụ Thương Mại Thành Công (1.000 tỷ đồng), Công ty TNHH Điện mặt trời Mỹ Sơn 1 (950 tỷ đồng). Đặc biệt, những công ty này đều phát hành TPDN lần đầu với khối lượng lớn.

Lũy kế 8 tháng, nhóm Tài chính – Ngân hàng dẫn đầu với giá trị phát hành thành công là 70.138 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,5% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Đứng thứ 2 là nhóm ngành Bất động sản với giá trị phát hành đạt 59.076 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,9% tổng giá trị phát hành. Nhóm Tập đoàn đa ngành có giá trị phát hành đạt mức 20.271 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,7%. Các ngành còn lại đạt mức 87.544 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,9%.

NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX

Xu hướng kỳ hạn & lãi suất

Trong tháng 8, các doanh nghiệp có xu hướng phát hành tập trung ở các kỳ hạn ngắn, bao gồm 23 đợt phát hành kỳ hạn 2 năm (tổng giá trị phát hành đạt 3.220 tỷ đồng) và 116 đợt phát hành kỳ hạn 3 năm (tổng giá trị phát hành đạt 22.590 tỷ đồng).

+) Tài chính – Ngân hàng: tháng 8 có 41 đợt phát hành, trong đó tới 32 đợt tập trung ở kỳ hạn 3 năm trở xuống. Lãi suất của nhóm Tài chính – Ngân hàng trong tháng này dao động trong khoảng từ 5,8% đến 9,2%. Trong đó cao nhất là CTCP Chứng khoán Tiên Phong (9,2%). Lãi suất thấp nhất thuộc về NH TNHH MTV HSBC Việt Nam (5,8%). Lãi suất bình quân của nhóm Tài chính – Ngân hàng trong tháng 8 đạt mức 7,7%, cao hơn 133 điểm cơ bản so với tháng 7.

+) Bất động sản: tháng 8 có 32 đợt phát hành; kỳ hạn 3 và 5 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất, với lãi suất dao động từ 7,9% đến 13%. Trong đó cao nhất là CTCP Đầu tư Thương Mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (13,0%). Lãi suất bình quân của nhóm Bất động sản trong tháng 8 đạt mức 10,5%, cao hơn 61 điểm cơ bản so với tháng 7.

+) Tập đoàn đa ngành: nhóm Tập đoàn đa ngành phát hành 56 đợt trong tháng 8, toàn bộ ở kỳ hạn 3 năm. Lãi suất dao động từ 10,0% đến 13,0% với lãi suất bình quân đạt mức 10%, tăng 2 điểm cơ bản so với tháng 7. Trong đó cao nhất là CTCP Tập đoàn IDJ với lãi suất 13%/năm, tuy vậy GTPH chỉ có 10 tỷ đồng. Trong tháng 9, CTCP Tập đoàn IDJ phát hành TPDN với lãi suất rất cao, lên tới 15-18%/năm cho các nhà đầu tư cá nhân.

+) Nhóm ngành khác: tháng 8 có 41 đợt phát hành, chủ yếu ở các kỳ hạn trung đến dài hạn từ 3 đến 10 năm, với mức lãi suất bình quân đạt mức 10,5%, cao hơn 176 điểm cơ bản so với tháng 7. Nhìn chung, lãi suất TPDN bình quân của các đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 8 năm 2020 đang ở mức 9,5%; cao hơn 144 điểm cơ bản so với tháng 7.