TRÁI PHIẾU V-BOND

VBOND là hình thức nhà đầu tư trực tiếp mua trái phiếu do doanh nghiệp phát hành, trải nghiệm sự vận động của thị trường trái phiếu với mức độ rủi ro thấp hơn nhiều so với cổ phiếu và hưởng mức lãi suất cao vượt trội so với gửi tiết kiệm.

Lợi ích vượt trội của V-Bond

21ipm5

Lãi suất hấp dẫn lên đến 11%/năm

21ipm6

Tổ chức phát hành là các doanh nghiệp có uy tín, tài sản đảm bảo tin cậy

21ipm7

Thông tin minh bạch, cập nhật thường xuyên

21ipm3

Mua bán dễ dàng, mọi lúc mọi nơi trên nền tảng giao dịch online

Sản phẩm nổi bật

Trái phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (CVT)

Phát hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (CVT)

Trái phiếu Hà Đô

Phát hành bởi công ty CP Hà Đô

Trái phiếu GELEX

Phát hành bởi Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam GELEX

Ví dụ minh họa

NẮM GIỮ ĐẾN TAY NGÀY ĐÁO HẠN

Trái phiếu DXG

Giả sử nhà đầu tư cá nhân mua 10.000 trái phiếu DXG.2018.03 tại ngày 29/10/2018 tại giá 21IPM chào bán 103.035đ. Tổng đầu tư 1.030.350.000đ. và nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dòng tiền (IRR)* này là 9,29%/năm.

Đối với nhà đầu tư tổ chức với giả định tương tự, tỷ suất hoàn vốn nội bộ đạt 9,86%/năm do không chịu thuế TNCN.

*IRR là lãi suất chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng của các dòng tiền (bao gồm cả dòng tiền đầu tư ban đầu) bằng không. IRR được sử dụng để so sánh các khoản đầu tư, dự án khác nhau, không phải là lãi suất thực nhận của khoản đầu tư, dự án đó.

Với giá định lãi suất tiết kiệm thực tế không đổi trong suốt thời gian nắm giữ, nhà đầu tư sẽ thực nhận dòng tiền sau thuế phí như trên (các ô nền cam là các ngày TCPH trả gốc định kỳ, nhà đầu tư sẽ nhận tỷ lệ gốc tương ứng).

Các dòng tiền thực nhận mỗi kỳ sẽ thay đổi tương ứng với lãi suất tiết kiệm từng kỳ –> Nhà đầu tư không chịu rủi ro lãi suất.

Trái phiếu Hà Đô

Nhà đầu tư cá nhân A mua 10.000 Trái phiếu ngày 20/05/2019. Giá trái phiếu tại ngày này là 100.903đ/TP Dòng tiền của Nhà đầu tư A lúc này được minh họa như sau:

Dòng tiền này của Nhà đầu tư A tương đương với 2 khoản đầu tư song song: ~15 tháng và ~24 tháng như sauLãi suất Trung bình chưa tái đầu tư là 9,4 %/năm, sau tái đầu tư là 9,7 %/năm

*Lãi suất coupon giả định không đổi (lãi suất tiết kiệm 4 NH tham chiếu không đổi)
**Giả định dòng tiền tái đầu tư bằng cách gửi tiết kiệm tại Ngân hàng với lãi suất: 6,5%/năm

BÁN LẠI CHO 21IPM

Đăng ký tư vấn

Câu hỏi thường gặp

Khi mua trái phiếu DXG, Lãi suất thực nhận bình quân luôn cao hơn lãi suất tiết kiệm 1 năm khoảng 2%. Đất Xanh là 1 TCPH uy tín và có tài sản đảm bảo luôn lớn hơn 143% giá trị TP lưu hành. Thêm vào đó, 21IPM cam kết quote giá 2 chiều mua/bán trái phiếu với mức giá mua chênh lệch không quá 150 đồng so với giá bán ngày hôm đó