Bức tranh KQKD Quý 4/2023

LNST quý 4/2023 toàn thị trường tăng trưởng trở lại sau 4 quý suy giảm liên tiếp, đạt mức tăng ấn tượng +55,1% so với cùng kỳ năm 2022 và +23,8% so với quý 3 trước đó

  • Tăng trưởng được dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính với LNST tăng +93% YoY và +23,6% QoQ. Tỷ trọng đóng góp vào tổng LNST toàn thị trường chiếm 49,6% (giảm từ mức hơn 52% của quý trước).
  • Nhóm Tài chính tăng trưởng lần lượt là +31,6% YoY và +10,8% QoQ với sự tăng trưởng vượt trội của Dịch vụ tài chính.
  • Hai yếu tố chính tạo nên mức tăng trưởng cao này đó là (1) Nền so sánh cùng kỳ năm 2022 thấp do là đáy về lợi nhuận ở nhiều ngành (Ngân hàng, Thép, Chứng khoán, Du lịch & Giải trí, Viễn thông, Thực phẩm) và (2) Đóng góp đáng kể từ thu nhập không thường xuyên ở nhiều doanh nghiệp đầu ngành (VIC, NVL, DHB, GVR, VJC, HAG)

Dù lợi nhuận hồi phục mạnh trong quý 4/2023 nhưng không bù đắp cho kết quả cả năm. LNST 2023 của toàn thị trường giảm -6,7% so với năm trước và thậm chí còn lớn hơn mức giảm của năm 2020 (khi dịch Covid-19 khởi phát).
Đây là kết quả kém hơn so với kế hoạch được các doanh nghiệp đặt ra từ ĐHĐCĐ đầu năm (dự kiến chỉ giảm -3%). Cụ thể:
Với nhóm Tài chính, LNST năm 2023 tăng +5,6%, thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch (+14,7%) chủ yếu do tăng trưởng chậm lại của ngành Ngân hàng (chỉ tăng +3,5% so với kế hoạch +13,6%).
Với nhóm Phi tài chính, LNST năm 2023 giảm -18,9% (khả quan hơn so với kế hoạch giảm -20,6%). Đạt được kết quả này nhờ sự đóng góp lớn của các khoản thu nhập không thường xuyên (chiếm 38% tổng LNTT 2023), chủ yếu đến từ nhóm Bất động sản và một số doanh nghiệp đầu ngành.

Thu nhập không thường xuyên cuả khối phi tài chính (bao gồm thu nhập tài chính và thu nhập khác) chiếm 35,8% tổng LNTT trong quý 4/2023, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng đột phá về LNST so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu nhập không thường xuyên này được ghi nhận ở nhiều doanh nghiệp đầu ngành, trong đó gần 80% thuộc về nhóm BĐS với tăng trưởng LNST chủ yếu đến từ việc bán buôn dự án (VHM, KBC) hoặc đánh giá lại tài sản/thoái vốn (NVL, PDR) và 20% còn lại là một số các DN đầu ngành như Hàng không (VJC), Phân bón (DHB), Nông nghiệp (HAG).

Nếu điều chỉnh loại ra các khoản thu nhập không thường xuyên này, LNST Q4-2023 của khối Phi tài chính giảm lần lượt là -28,4% so với cùng kỳ năm 2022 và -49,2% so với quý 3/2023. Như vậy có thể thấy rằng LNST khối Phi tài chính dù có sự tăng mạnh so với cùng kỳ, +93% YoY, nhưng doanh thu thuần tăng rất thấp và biên EBIT giảm thể hiện trong bối cảnh cầu tiêu dùng yếu đã hạn chế khả năng tăng giá bán để bù đắp chi phí đầu vào gia tăng.

Đóng góp gần 13% tổng LNST toàn thị trường, LN lõi của ngành BĐS giảm mạnh trong quý 4 (-53,9% YoY) do lượng hàng tồn kho của các DN này vẫn ở mức cao và gần như tốc độ bán hàng vẫn rất chậm
Dù hàng tồn kho của các DN BĐS tăng cao nhưng cũng có vài tín hiệu tích cực từ lượng tiền người mua trả trước, cho thấy hoạt động bán hàng cũng đang dần hồi phục.

Đối với nhóm Cổ phiếu bất động sản, giai đoạn 2023 cũng đã có nhịp hồi phục khá tốt, giá tăng chủ yếu nhờ kỳ vọng vào các biệp pháp kết hợp các chính sách của Chính phủ nhằm hỗ trợ nhóm này cơ cấu dư nợ trái phiếu và phá băng giúp TT BĐS ấm trở lại. Các câu chuyện kỳ vọng này đã thu hút dòng tiền tham gia, đẩy định giá tăng cao. Trên thực tế, kỳ vọng về sự hồi phục mạnh mẽ ở các nhóm ngành này vẫn chưa thành hiện thực trong năm 2023. Vì vậy, nhóm này đòi hỏi phải có tăng trưởng lợi nhuận vượt trội trong năm 2024 để bù đắp cho các kỳ vọng đã được trả giá trong giai đoạn vừa qua.

DN BĐS hiện có chu kỳ hạch toán doanh thu khá đặc thù. Đó là chỉ ghi nhận doanh thu sau khi bàn giao dự án, nên sẽ có độ trễ nhất định so với thực tế bán hàng (có thể lên đến vài năm). Những tính toán về tăng trưởng lợi nhuận và chất lượng tăng trưởng không có tính quyết định trong việc lựa chọn cổ phiếu BĐS để đầu tư, thay vào đó là năng lực tài chính và tốc độ bán hàng ở từng dự án.