BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục hạ nhiệt trong T10/2020

Trong tháng 10/2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành ra thị trường đạt 9.504 tỷ đồng, giảm 63% so với tháng trước; trong đó toàn bộ là TPDN phát hành riêng lẻ. Tháng 10 không phát sinh đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

Giá trị TPDN riêng lẻ đăng ký phát hành trong tháng 10 giảm 38,4% so với tháng 9 về 15.150 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành thành công đạt mức 62,7%. Những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công lớn nhất trong tháng 10 là: CTCP Bất Động Sản Hano-Vid (2.769,2 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (1.300 tỷ đồng) và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (1.097 tỷ đồng).

Lũy kế 10 tháng, tổng giá trị TPDN phát hành thành công đạt 350.883 tỷ đồng, tăng 68,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 326.024 tỷ đồng.

Sau giai đoạn bùng nổ trong 8 tháng đầu năm, thị trường TPDN đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Nghị định 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 đã thắt chặt các điều kiện phát hành. Chúng tôi cho rằng thị trường TPDN sẽ tiếp tục trầm lắng trong những tháng cuối năm trước khi có xu hướng phục hồi rõ nét hơn trong năm 2021 do các doanh nghiệp cần có thời gian để làm quen và chuẩn bị nhằm đáp ứng được các điều kiện mới về phát hành TPDN.

Cơ cấu TPDN phát hành riêng lẻ theo ngành

Trong tháng 10, giá trị TPDN phát hành riêng lẻ của nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng giảm 61,6% so với tháng trước, đạt 3.756 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39,0% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Trong đó phần lớn thuộc các Ngân hàng với tổng giá trị phát hành thành công đạt 3.706 tỷ đồng, còn lại 50 tỷ đồng từ CTCP Outstanding Investment thuộc phân ngành dịch vụ tài chính.

Nhóm ngành Bất động sản ghi nhận giá trị phát hành thành công đạt 3.929 tỷ đồng, tăng tới 25,2 lần so với tháng trước, chiếm 41,2% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Các đợt phát hành đến từ CTCP Đầu Tư Technical (800 tỷ đồng), CTCP Bất Động Sản Hano-Vid (2.769 tỷ đồng) và Công Ty TNHH Kreves Halla Land (300 tỷ đồng).

Nhóm các ngành khác ghi nhận 1.819 tỷ đồng TPDN phát hành, tăng 3,9 lần so với tháng trước, chiếm 19,7% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Một số đợt phát hành lớn trong nhóm này bao gồm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Điện Mặt Trời KN Vạn Ninh (684,8 tỷ đồng), Công Ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (350 tỷ đồng).

Lũy kế 10 tháng, nhóm Tài chính – Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với giá trị phát hành thành công là 83.501 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,6% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Đứng thứ 2 là nhóm ngành Bất động sản với giá trị phát hành đạt 63.155 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,4% tổng giá trị phát hành. Nhóm Tập đoàn đa ngành có giá trị phát hành đạt mức 21.111 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,5%. Các ngành còn lại đạt mức 158.258 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,5%.

Xu hướng kỳ hạn và lãi suất

Trong tháng 10, các doanh nghiệp có xu hướng phát hành tập trung ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn, bao gồm 10 đợt phát hành kỳ hạn 3 năm (tổng giá trị phát hành đạt 1.724 tỷ đồng) và 60 đợt phát hành kỳ hạn 5 năm (tổng giá trị phát hành đạt 2.769 tỷ đồng). Chỉ một số ít doanh nghiệp công bố lãi suất phát hành trong tháng vừa qua, dao động trong khoảng 10-13% ở các kỳ hạn từ 1,5 năm đến 4 năm.

  • Tài chính – Ngân hàng: tháng 10 có 16 đợt phát hành, toàn bộ có kỳ hạn 3 năm trở lên với 4 đợt phát hành ở kỳ hạn 3 năm, 7 đợt phát hành ở kỳ hạn 7 năm, còn lại 5 đợt phát hành ở kỳ hạn từ 8 năm tới 15 năm.
  • Bất động sản: tháng 10 có 65 đợt phát hành, trong đó có tới 60 đợt phát hành thuộc CTCP Bất Động Sản Hano-Vid (2.769 tỷ đồng) với kỳ hạn 5 năm. Đặc biệt, CTCP IDJ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với lãi suất cao đạt mức 13,0%.
  • Nhóm ngành khác: tháng 10 có 9 đợt phát hành, chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn dưới 5 năm. Cụ thể, nhóm các ngành khác có 3 đợt phát hành ở kỳ hạn 3 năm, 3 đợt ở các kỳ hạn 1,5 và 2 năm, còn lại 3 đợt ở các kỳ hạn 4, 6 và 11 năm. Đáng chú ý, CTCP Sản Xuất và Công Nghệ Nhựa Pha Lê phát hành TPDN riêng lẻ ở kỳ hạn ngắn (1,5 năm) với lãi suất cao (12%/năm).