[Flashnote – 04/4/2024]: VNINDEX tiếp đà giảm, khối ngoại mua ròng trở lại sau 17 phiên bán ròng liên tục

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/04/2024, chỉ số VNINDEX giảm -0,25% đóng cửa ở mức 1.268,25 điểm.

Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 23.815 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 27.037,1 tỷ đồng, giảm -13,3% so với phiên liền trước, -4,9% so với trung bình 5 phiên và -10,0% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, nhóm ghi nhận thanh khoản và giá cùng giảm đáng chú ý là Chứng khoán, Xây dựng, Hóa chất, Kho bãi hậu cần & bảo dưỡng, Sản xuất Dầu khí, Bất động sản. Trong khi đó, Nuôi trồng nông & hải sản và Chuyển phát nhanh chịu áp lực bán mạnh với thanh khoản tăng và giá giảm sâu.

Một số ngành có giá tăng với thanh khoản cải thiện nhẹ bao gồm Hàng không, Ô tô, Thực phẩm. Bán lẻ thoát giảm điểm nhờ lực mua chủ động từ khối ngoại vào cuối phiên chiều ở một số cổ phiếu đầu ngành (MWG, FRT).

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài MUA ròng 484.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 603.7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, MWG, VCB, TCH, PDR, DBC, STB, DXG, NLG, FRT

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VHM, PVD, MSN, SAB, BID, LCG, VSC, NVL

Ảnh 2 – Mua bán ròng khớp lệnh theo loại nhà đầu tư – 20 phiên gần nhất (tỷ VNĐ)

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: BÁN ròng 1182.1 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1080.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VHM, HPG, CMG, STB, PVD, VTP, DIG, POW, VSC, LCG

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng có: VNM, VCB, MWG, PDR, DXG, MBB, TCH, DBC, HDB

Ảnh 3 – Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: MUA ròng 657.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 530.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 14/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, FPT, TCB, VPB, MSN, VIC, MBB, HDB, VCB, ACB. Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm DIG, STB, TCH, POW, HDC, REE, CTR, HAH, DBC, ASM

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: MUA ròng 40.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 53.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có STB, CMG, VTP, TCB, TPB, FUEVFVND, MSB, GEX, DIG, FUESSVFL. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có MBB, DXG, VCB, DCM, SCS, EIB, HDB, SAB, NBB, E1VFVN30

Ảnh 4 – Mua bán ròng theo Ngành các nhà đầu tư

GIAO DỊCH THỎA THUẬN

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.545,9 tỷ đồng, giảm -34,3% so với phiên hôm qua và đóng góp 5,7% tổng GTGD.

EVF có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các cá nhân trong nước.

Ảnh 5 – Top các cổ phiếu có giao dịch thỏa thuận trên 20 tỷ trong phiên

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Thực phẩm, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Sản xuất & phân phối điện trong khi GIẢM ở Chứng khoán, Xây dựng, Hóa chất, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng, Sản xuất và khai thác dầu khí.

Ảnh 6 – Xu hướng dòng tiền và biến động giá ngành trong 10 phiên gần nhất

DÒNG TIỀN THEO VỐN HÓA: Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng GTGD tăng trở lại ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Ảnh 7: Tỷ trọng giá trị giao dịch của các nhóm vốn hóa trong 1 năm