Thị trường tuần 14/2024: VNINDEX ngắt mạch tăng, giảm -2,26%; Cá nhân giảm mua ròng

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 14/2024 tại 1.255,11 điểm, giảm mạnh -28,98 điểm tương đương -2,26% so với mức đóng cửa tuần thứ 13, với thanh khoản gia tăng.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần 13 đạt 28.893 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, GTGD bình quân phiên ở mức 27.111, tăng +11,8% so với tuần trước và +1,3% so với trung bình 5 phiên.  

Xét theo ngành, GTGD bình quân phiên tăng ở ngành Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Dầu khí, Nhựa cao su & sợi, Hóa chất, Điện, Hàng không. Ngược lại, Chứng khoán, Thực phẩm, Hàng cá nhân ghi nhận thanh khoản giảm. Về biến động giá, các nhóm ngành nhỏ Dầu khí, Điện, Hàng không tăng điểm.

NĐT nước ngoài BÁN ròng 2.179,59 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2017.1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, NVL, NLG, DXG, TCB, DIG, FUEVFVND, PDR, VCB, DPM

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, SSI, MSN, VCI, VNM, HPG, STB, VRE, DGC

Ảnh 1: Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần

NĐT Cá nhân: MUA ròng 2.791,2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 2829.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: STB, VHM, MSN, VCI, SSI, VNM, VND, DGC, VRE, PVD

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: MWG, DXG, NLG, NVL, TCB, MBB, PDR, TCH, DPG

Ảnh 2– Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng 876,55 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 997.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có STB, E1VFVN30, FUEVFVND, HPX, TCB, MSB, CTG, VTP, NVL, GVR.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bán lẻ. Top mua ròng có MWG, TCH, DXG, FPT, MBB, IJC, GMD, NBB, PNJ, VIB

Ảnh 3: Mua bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư trong tuần

Tự doanh: MUA ròng 264,9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 185.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm E1VFVN30, HPG, TCB, SSI, BID, MBB, GEX, GAS, HSG, MWG.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, VPB, DIG, MSN, FUEVFVND, TCH, HAH, POW, DBC, HDG

Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG lên ở ngành Dầu khí, Xây dựng, Nhựa cao su & sợi, Công nghệ Thông tin, Chuyển phát hanh, Vật liệu xây dựng, Vận tải thủy, Điện trong khi GIẢM ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Nuôi trồng nông & hải sản.  

Ảnh 4: Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất

Sức mạnh dòng tiền: Tỷ trọng GTGD duy trì ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID trong khi tăng lên ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Trong tuần 14/2024, dòng tiền vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, khi tỷ trọng GTGD ở nhóm này đạt 45%, không đổi so với tuần 13. Tiếp đến là nhóm vốn hóa lớn VN30 với tỷ trọng 39,1%, giảm nhẹ so với mức 39,3% của tuần trước.

Tỷ trọng GTGD bất ngờ tăng lên ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, đạt 9,4% (vs. 8,6% của tuần 13).  

Xét theo quy mô dòng tiền, GTGD bình quân phiên tăng ở cả ba nhóm vốn hóa, trong đó tăng mạnh nhất ở nhóm VNSML, tăng +11,4% tương đương +244 tỷ đồng. Lưu ý rằng nhóm VNSML có quy mô thanh khoản thấp hơn đáng kể so với VN30 và VNMID.

GTGD bình quân phiên tăng lần lượt +2,5% ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và +1,9% ở nhóm vốn hóa vừa VNMID trong tuần vừa qua.

Về biến động giá, chỉ số VN30 giảm mạnh nhất, -3,02%. Tiếp đến là VNMID (-2,77%) và VNSML (-2,63%).

Nguồn: FiinTrade