[Flashnote – 10/4/2024]: Bán chủ động kéo VNINDEX giảm cuối phiên, Khối ngoại bán ròng mạnh trở lại

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/04/2024, chỉ số VNINDEX giảm -0,34% đóng cửa ở mức 1.258,56 điểm.

Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 16.815 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 18.909,5 tỷ đồng, giảm -2,6% so với phiên liền trước, giảm -27,3% so với trung bình 5 phiên và giảm -35,4% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, thanh khoản giảm chủ yếu ở ngành Chứng khoán và Bán lẻ. Ngược lại, thanh khoản tăng mạnh ở Ngân hàng, Hàng cá nhân, Chăn nuôi, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí, Công nghệ thông tin, Vận tải thủy trong khi tăng nhẹ ở Bất động sản, Thép, Hàng không.

Về biến động giá, Hàng cá nhân, Bất động sản, Chăn nuôi, Hàng không tăng điểm.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài BÁN ròng 614.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 967.0 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, DGC, BID, NTL, BAF, HCM, DPG, STB, VGC, KDH

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, NVL, VNM, PVD, PDR, MSN, VPB, DIG, CTG

Ảnh 2 – Mua bán ròng khớp lệnh theo loại nhà đầu tư – 20 phiên gần nhất (tỷ VNĐ)

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: MUA ròng 1474.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1490.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VHM, NVL, STB, MBB, VNM, MSN, MWG, TCB, PDR, VPB

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Hàng cá nhân & Gia dụng. Top bán ròng có: PC1, KDH, DGC, VIC, BAF, DPG, NTL, EVF, HCM      

Ảnh 3 – Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: BÁN ròng 570.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 483.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm PC1, ASM, PVD, PTB, E1VFVN30, CRE, GEX, FUEVFVND, FCN, CII.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, STB, MWG, FPT, HPG, PNJ, ACB, VPB, TCB, HDB

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng 296.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 39.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có STB, TCB, POW, HDB, VIB, SSI, NVL, ACB, HPG, DHA.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng. Top mua ròng có KDH, PNJ, MWG, FUEVFVND, MBB, VHM, VJC, DGC, VHC, EVF

Ảnh 4 – Mua bán ròng theo Ngành các nhà đầu tư

GIAO DỊCH THỎA THUẬN

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.924 tỷ đồng, tăng +1,4% so với phiên trước và đóng góp 10,2% tổng GTGD.

Giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MBB, trong đó Tự doanh và Tổ chức trong nước bán ra gần 13,9 triệu đơn vị tương đương 348,3 tỷ đồng cho Tổ chức nước ngoài.

Ảnh 5 – Top các cổ phiếu có giao dịch thỏa thuận trên 20 tỷ trong phiên

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG ở Bất động sản, Ngân hàng, Chăn nuôi, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí, Thép, Hàng cá nhân, Công nghệ Thông tin trong khi GIẢM ở Chứng khoán, Xây dựng, Hóa chất, Nhựa cao su & sợi.

Ảnh 6 – Xu hướng dòng tiền và biến động giá ngành trong 10 phiên gần nhất

DÒNG TIỀN THEO VỐN HÓA: Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng GTGD tăng mạnh ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi GIẢM ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Ảnh 7: Tỷ trọng giá trị giao dịch của các nhóm vốn hóa trong 1 năm