[Flashnote – 11/4/2024]: VNINDEX thu hẹp đà giảm; Nước ngoài mua ròng mạnh Bán lẻ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/04/2024, chỉ số VNINDEX giảm -0,03% đóng cửa ở mức 1.258,20 điểm.

Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 16.510 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 18.732,9 tỷ đồng, giảm -0,9% so với phiên liền trước, -20,5% so với trung bình 5 phiên và -34,8% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, Thép, Chứng khoán, Sản xuất Ô tô là các ngành đáng chú ý phiên hôm nay với thanh khoản và giá cùng tăng. Ngược lại, Ngân hàng và Nuôi trồng nông & hải sản ghi nhận giảm cả về thanh khoản và giá.

Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Công nghệ Thông tin, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí có giá tăng với biến động không đáng kể về thanh khoản.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài MUA ròng 153.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 17.3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCH, SSI, MWG, KBC, KDH, NKG, FRT, DGC, HPG, HCM

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VNM, NVL, PDR, VIC, HSG, MSN, VJC, TPB

Ảnh 2 – Mua bán ròng khớp lệnh theo loại nhà đầu tư – 20 phiên gần nhất (tỷ VNĐ)

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: BÁN ròng 533.6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 17.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VHM, STB, HSG, PDR, VNM, TPB, VIC, NVL, VRE, AAA

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: TCH, MWG, SSI, KBC, TCB, NKG, BID, MBB, ACB

Ảnh 3 – Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: MUA ròng 421.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 5.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VNM, NLG, HDB, GMD, PTB, PVD, E1VFVN30, VIB, CRE, PNJ. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, BID, VPB, HPG, HAH, REE, VRE, VOS, POW, PLX  

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: MUA ròng 60.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 39.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có STB, HSG, TPB, VPB, VIB, SSI, PVT, CTG, AAA, FUESSVFL.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có TCB, BID, MBB, ACB, FUEVFVND, NVL, MWG, NKG, DIG, EIB                                                                                                                                                                                 

Ảnh 4 – Mua bán ròng theo Ngành các nhà đầu tư

GIAO DỊCH THỎA THUẬN

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.516,0 tỷ đồng, giảm -21,2% so với phiên trước và đóng góp 8,1% tổng GTGD.

TDM có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý hôm nay, với hơn 10,2 triệu đơn vị tương đương 442,4 tỷ đồng được sang tay giữa Cá nhân (bên BÁN) và Tự doanh (bên MUA).

Ảnh 5 – Top các cổ phiếu có giao dịch thỏa thuận trên 20 tỷ trong phiên

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG ở Chứng khoán, Thép, Xây dựng, Thực phẩm, Thiết bị điện, Nhựa, cao su & sợi trong khi GIẢM ở Ngân hàng, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng, Phần mềm. Riêng nghành Bất động sản, tỷ trọng phân bổ dòng tiền gần như là không đổi.

Ảnh 6 – Xu hướng dòng tiền và biến động giá ngành trong 10 phiên gần nhất

DÒNG TIỀN THEO VỐN HÓA: Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng GTGD tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML trong khi GIẢM ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Ảnh 7: Tỷ trọng giá trị giao dịch của các nhóm vốn hóa trong 1 năm

Nguồn: FiinTrade