[Flashnote – 16/4/2024]: VNINDEX thoát giảm mạnh nhờ bán chủ động yếu đi, Tự doanh tiếp tục mua ròng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/04/2024, chỉ số VNINDEX giảm -0,08% đóng cửa ở mức 1.215,68 điểm.

Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 30.290 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 33.716,1 tỷ đồng, giảm -11,7% so với phiên liền trước, nhưng tăng +38,6% so với trung bình 5 phiên và +23,2% so với trung bình 20 phiên.                               

Xét theo ngành, thanh khoản giảm ở ngành Ngân hàng, Bất động sản, Bán lẻ, Dầu khí, Thép trong khi tăng lên ở Chứng khoán, Hóa chất, Công nghệ Thông tin, Hàng cá nhân. Trong đó, Ngân hàng, Hóa chất, Bán lẻ, Dầu khí, CNTT tăng điểm.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài MUA ròng 107.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 57.1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, MWG, VIX, DGC, DPG, EVF, GEX, KDH, PDR, DIG

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VNM, VRE, VCB, VIC, MSN, NKG, MSB, HSG

Ảnh 2 – Mua bán ròng khớp lệnh theo loại nhà đầu tư – 20 phiên gần nhất (tỷ VNĐ)

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: BÁN ròng 1219.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 864.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VHM, STB, VRE, TCH, MSN, NKG, TPB, MSB, VNM, FUEVFVND

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: HPG, MWG, SSI, VPB, EVF, FPT, DGC, TCB, DPG

Ảnh 3 – Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: MUA ròng 1399.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1010.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 15/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, HPG, FPT, MBB, TCB, ACB, SSI, MWG, VPB, VCB. Top bán ròng là nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIX, STB, E1VFVN30, POW, VND, GEX, DXG, LCG, FUEVN100, FUESSV30

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng 242.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 202.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có FUEVFVND, DIG, SSI, MBB, STB, VCG, DBC, TPB, SIP, VIB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, VIX, EVF, KBC, VCB, VCI, GMD, MWG, VNM, E1VFVN30

Ảnh 4 – Mua bán ròng theo Ngành các nhà đầu tư

GIAO DỊCH THỎA THUẬN

Giao dịch thỏa thuận sôi động với tổng giá trị hôm nay đạt 3.184,2 tỷ đồng, giảm -2,4% so với phiên trước và đóng góp 9,4% tổng GTGD.             

Nước ngoài và Cá nhân là 2 nhóm giao dịch thỏa thuận tích cực hôm nay, tập trung ở Ngân hàng (EIB, VPB, MBB, HDB)

Ảnh 5 – Top các cổ phiếu có giao dịch thỏa thuận trên 20 tỷ trong phiên

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Hóa chất, Thiết bị điện, Phần mềm trong khi GIẢM ở Ngân hàng, Thép, Bán lẻ, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Nhựa, cao su & sợi, Sản xuất và khai thác dầu khí.

Ảnh 6 – Xu hướng dòng tiền và biến động giá ngành trong 10 phiên gần nhất

DÒNG TIỀN THEO VỐN HÓA: Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng GTGD tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi GIẢM ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Ảnh 7: Tỷ trọng giá trị giao dịch của các nhóm vốn hóa trong 1 năm

Nguồn: FiinTrade