[Flashnote – 17/4/2024]: VNINDEX thủng mốc 1.200 với thanh khoản giảm mạnh, nước ngoài bán ròng gần nghìn tỷ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/04/2024, chỉ số VNINDEX giảm -1,86% đóng cửa ở mức 1.193,01 điểm.

Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 19.081 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 21.406,2 tỷ đồng, Giảm -36,5% so với phiên liền trước, -21,2% so với trung bình 5 phiên và -23,2% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, thanh khoản giảm mạnh ở tất cả các ngành chủ chốt, bao gồm Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông hải sản, Bán lẻ, Thực phẩm, Dầu khí, Công nghệ Thông tin. Trong đó, duy nhất Thực phẩm tăng điểm, chủ yếu nhờ lực mua từ nước ngoài.  

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài BÁN ròng 996.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 845.6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, GMD, MWG, SSI, EVF, E1VFVN30, VGC, VIX, TV2, CNG

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FUEVFVND, VHM, SHB, MSN, VIC, MSB, CTG, HDB, VCI            

Ảnh 2 – Mua bán ròng khớp lệnh theo loại nhà đầu tư – 20 phiên gần nhất (tỷ VNĐ)

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: MUA ròng 722.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 746.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VHM, SHB, VPB, VIC, MSN, LPB, VIX, VRE, MSB, CTG

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Bán lẻ. Top bán ròng có: MBB, VNM, GMD, MWG, KDH, TCB, PVT, HAH, EVF

Ảnh 3 – Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân

TỰ DOANH

Tự doanh: BÁN ròng 29.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 153.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, MBB, STB, VTP, DGC, CTR, GEX, PC1, HCM, FRT. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIX, FPT, TCB, VPB, ACB, MWG, VHM, HPG, VCB, VIC

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: MUA ròng 299.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 252.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có FUEVFVND, STB, LPB, VPB, BID, VND, E1VFVN30, HHV, BVH, GVR. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có TCB, MWG, FPT, MBB, GMD, KDH, PNJ, VCI, ACB, HDB

Ảnh 4 – Mua bán ròng theo Ngành các nhà đầu tư

GIAO DỊCH THỎA THUẬN

Giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.287,5 tỷ đồng, giảm -28,2% so với phiên trước và đóng góp 10,7% tổng GTGD.                                                                                                                               

Ngân hàng tiếp tục là nhóm được giao dịch thỏa thuận nhiều nhất, tập trung ở EIB, MBB, HDB, MSB và TCB.

Ngoài ra, một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý là TMT, DBC, PET, EVF.

Ảnh 5 – Top các cổ phiếu có giao dịch thỏa thuận trên 20 tỷ trong phiên

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền TĂNG ở Ngân hàng, Thực phẩm, Nuôi trồng nông & hải sản, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng, Qũy đầu tư, Phân phối xăng dầu & khí đốt trong khi GIẢM ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Xây dựng, Bán lẻ, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Hóa chất, Thiết bị điện.

Ảnh 6 – Xu hướng dòng tiền và biến động giá ngành trong 10 phiên gần nhất

DÒNG TIỀN THEO VỐN HÓA: Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng GTGD tăng trở lại ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi GIẢM ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Ảnh 7: Tỷ trọng giá trị giao dịch của các nhóm vốn hóa trong 1 năm

Nguồn: FiinTrade