ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT ĐẢO NGƯỢC LÀ GÌ ?

Đường cong lợi suất là một cách để thể hiện sự chênh lệch giữa lợi suất mà các nhà đầu tư nhận được khi mua trái phiếu ngắn hạn so với dài. Đối với nhà đầu tư, lẽ thông thường họ luôn đòi hỏi nhiều hơn khi mua trái phiếu có kỳ hạn dài hơn, do tính không chắc chắn về diễn biến của nền kinh tế. Vì vậy, đường cong lãi suất thường dốc lên trên. Có nghĩa là lợi suất trái phiếu dài hạn luôn cao hơn lợi suất trái phiếu ngắn hạn. 

Đường cong lãi suất có thể được sử dụng như một loại chỉ báo về những thay đổi có thể xảy ra trong nền kinh tế cũng như trên thị trường tài chính ( thị trường vốn và thị trường tiền tệ)

Xem xét đường cong lãi suất hiện thời, các nhà đầu tư sẽ có được thông tin về các mức lãi suất khác nhau, có thể giúp họ đưa ra các quyết định đầu tư khôn ngoan. Nếu các nhà đầu tư tin rằng lãi suất sẽ ổn định hoặc giảm xuống thì họ sẽ đầu tư vào trái phiếu dài hạn để thu được lãi suất cao hơn. Ngược lại, nếu họ tin rằng lãi suất sẽ tăng, thì họ sẽ đầu tư vào các công cụ ngắn hạn có lãi suất cao nhất.

Trong dạng thông thường của đường cong lãi suất, các lãi suất ngắn hạn là thấp nhất, sau đó tăng dần lên, và tới đoạn cuối cùng thì đường cong gần như nằm ngang. Đường cong lãi suất dạng thông thường cho thấy dầu hiệu của 1 nền kinh tế lành mạnh, ổn định, tăng trưởng chậm nhưng đều đặn=> thị trường tài chính ổn định.

Đường cong lợi suất dạng dốc cho thấy sự chênh lệch giữa các trái phiếu ngắn hạn so với dài hạn tăng lên ( bình thường chênh lệch này vào khoảng 3%, khi sự chênh lệch này lên tới 4-5% thì nó tạo 1 đường cong dốc hơn. Chỉ báo này cho thấy những người nắm giữ trái phiếu dài hạn tin rằng nền kinh tế sẽ cải thiện trong một tương lai không xa. Đường cong này thường xuất hiện sau các cuộc suy thoái, khi nền kinh tế ổn đinh và bắt đầu mở rộng.

Đường cong lãi suất đảo ngược ?

Đường cong lợi suất đảo ngược, điều này xảy ra khi khoản vay trong ngắn hạn trả lãi suất cao hơn khoản vay dài hạn. Người ta cho rằng đó là tín hiệu của thời kỳ thu hẹp nền kinh tế, đường cong lãi suất có thể đảo ngược vì các lý do sau:

  • Nhu cầu cao bất thường đối với các quỹ ngắn hạn, do một trục trặc nào đó về tính thanh khoản ngắn hạn của các công cụ chính phủ hoặc doanh nghiệp.
  • Gia tăng áp lực lạm  phát trong ngắn hạn.
  • Chính sách tiền tệ thắt chặt của ngân hang Trung ương