SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRÁI PHIẾU VÀ CỔ PHIẾU TRÁI PHIẾU LÀ GÌ ?

Cổ Phiếu và Trái phiếu là 2 sản phẩm của thị trường chứng khoán, chúng xuất hiện đầu tiên và phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, đối với NĐT Việt Nam, vẫn còn chưa quen với khái niệm đầu tư trái phiếu. Trong khi đó, đây lại là 1 trong các kênh đầu tư an toàn và đem lại mức thu nhập ổn định và chắc chắn ( FIX INCOME)
Bản chất trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền xác định. Có xác định khoảng thời gian cụ thể; Công ty phát hành phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn;

ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÁI PHIẾU

Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định thường kỳ, và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành;
Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi Công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết Công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho những người nắm giữ Trái Phiếu trước, sau đó mới chia cho các Cổ đông;

SO SÁNH CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU

  • CÁC SẢN PHẨM TRÁI PHIẾU 21IPM ĐANG PHÂN PHỐI

# Sản phẩm VBOND là nhóm sản phẩm có tính chất cực linh hoạt, cả về lãi suất và thời gian nắm giữ. Đối với lãi suất sẽ đc tính cộng dồn theo thời gian nắm giữ. Thời gian nắm giữ đa dạng phù hợp với cả dòng tiền ngắn hạn 1-3 tháng hoặc dài hạn 9 tháng đến hơn 1 năm.  

– Các trái phiếu Vbond đang phân phối hiện nay: 

1/ Trái phiếu DXG

 – Lãi suất: Cố định 11.5%/năm 

 – Trả lãi định kỳ: 2 lần/năm  

– Tài sản đảm bảo : QSD đất, quyền tài sản từ dự án Opal Boulevard và St.Moritz, 36% cổ phần DXS, bảo lãnh thanh toán Hà An  

– Giá trị đầu tư tối thiểu: DXG202003: 1 tỷ đồng mệnh giá; DXG202004: 320 triệu đồng  

2/ Trái phiếu HÀ ĐÔ

– Kỳ hạn : 2 năm (15/05/2019 – 15/05/2021)  

– Lãi suất : Kể từ ngày 15/5/2020, lãi suất coupon của trái phiếu được áp dụng là 10.5%/năm  

– Kỳ trả lãi : định kỳ 12 tháng/lần kể từ ngày phát hành  

– Tài sản đảm bảo : Cổ phiếu HDG  

3/ Trái phiếu GELEX

– Kỳ hạn : 3 năm  

– Lãi suất coupon cố định: 10%/năm

– Kỳ trả lãi : định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành 

 – Tài sản đảm bảo : 4.100.000 cổ phiếu CTCP dây cáp điện Việt Nam(CAV) và các quyền phát sinh liên quan đến cổ phiếu này. Thêm vào đó,kể từ ngày phát hành, 14.000.000 cổ phiếu CTCP thiết bị điện (THI) và các quyền phát sinh liên quan đến cổ phiếu này trong 6 tháng . Từ tháng thứ 7, tối thiểu 4,2% CP công ty Viglacera(VGC) và các quyền phát sinh liên quan đến số CP này. # Sản phẩm Dbond là sản phẩm tiền gửi cam kết lãi suất, có kỳ hạn và lãi suất được xác định trước. 

# Sản phẩm Dbond là sản phẩm tiền gửi cam kết lãi suất, có kỳ hạn và lãi suất được xác định trước.